Informatie

Bij het organiseren van evenementen is het inschakelen van beveiliging verplicht bij de aanvraag van een vergunning. "Top Save" Security is een gecertificeerd beveiligingbedrijf en gespecialiseerd in het beveiligen van zeer uiteenlopende evenementen. Het is onze taak het festijn van onze opdrachtgever perfect en natuurlijk te laten verlopen. Ook bij besloten feesten wordt "Top Save" Security ingeschakeld om schade en schande als gevolg van incidenten op het gebied van veiligheid te beperken en beheersen.

Objectbeveiliging

"Top Save" Security is uw betrouwbare partner bij objectbeveiliging. Het bewaken van bijvoorbeeld reeds opgebouwde feesttenten of parkeer gelegenheden is ons vak, en in goede handen bij ons. Objectbeveiliging vraagt maatwerk. Wij adviseren u graag over de optimale beveiliging van uw object.

Evenementbeveiliging

De maatschappij verandert snel en helaas zien we dat criminaliteit dichterbij komt en verhardt. Dit zorgt ervoor dat we ons niet altijd op ons gemak voelen, zeker niet als we temidden zijn van grote groepen mensen. De gevolgen van geweld kunnen zeer ingrijpend zijn, zowel in emotioneel en fysiek als in financieel opzicht. Ons veiligheidsgevoel wordt langzaam maar zeker aangetast en dat is wat u tijdens uw evenement niet kunt gebruiken. "Top Save" Security beveiligt en beheerst risico's bij uw evenement en maakt het voor u en uw gasten mogelijk om van een zorgeloze tijd te genieten.

Onze werkwijze

Na een kennismakingsgesprek zal het voorgenomen evenement stap voor stap worden doorgenomen. Aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en onze waarnemingen, stellen wij een vakkundig en doelmatig beveiligingsadvies op.
Toegangscontrole, nooduitgangcontrole, podiumbewaking, artiestenbegeleiding, parkeerbeheer, kortom, alle aspecten die van toepassing zijn op het reduceren van risico's voor personen en goederen komen aan bod. Het advies zal in overleg met de opdrachtgever worden doorgesproken en pas in werking treden als alle details uitgewerkt en akkoord bevonden zijn.

Snel reageren

"Top Save" Security stelt bij elk beveiligingsproject coordinator binnen het beveiligingsteam aan, en zal er ook bij de opdrachtgever op aandringen een contactpersoon te benoemen. Op deze manier kan gedurende het evenement steeds effectieve communicatie plaatsvinden en onmiddellijk gereageerd worden indien dit noodzakelijk is. Vanzelfsprekend werken wij nauw samen met politie, brandweer en EHBO.

Privacy

"Top Save" Security werkt volgens de wettelijk vastgestelde normen voor de beveiligingsbranche en wij garanderen waarborging van uw privacy.